Громадська організація "Молодь-ДІЄ"

Cайт організації: md.rv.ua

Email: md.rv.ua@gmail.com

Сторінка facebook: Link

Телефон: +380973502281

Мета організації:

Основною метою діяльності ГО „Молодь-ДІЄ” є задоволення і захист прав та інтересів своїх членів організації, залучення молоді до громадської активності та лобіювання  прогресивних ідей в молодіжному середовищі.

Цілі організації:

1. захист прав та свобод членів організації, сприяння членам у вирішенні питань
захисту їх прав та інтересів;
 
2. сприяння підвищенню суспільної, політичної, культурної та наукової активності
громади, активізація участі громади у процесах державного життя України;
 
3. сприяння розвитку та активізації, підвищенню освіченості та моральності своїх
членів та громади;
 
4. підвищення ролі громадянина у сучасному суспільстві;
 
5. участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей громадянина,
сприяння самореалізації громадянина;
 
6. сприяння у проведенні різноманітних заходів, що торкаються громадського
життя;
 
7. сприяння налагодженню контактів своїх членів з міжнародною спільнотою для
вільного обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;
 
8. встановлення контактів між громадськими організаціями, активна співпраця з
усіма громадськими об’єднаннями, організаціями, спілками, налагодження
контактів, обміну інформації і координації дій об’єднань, організацій, спілок та
реалізація їх спільних інтересів у суспільстві;
 
9. представлення інтересів своїх членів, громади перед органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами
незалежно від форм власності;
 
10. сприяння розробці та обговоренню проектів державної політики, а також
проектів співпраці між державою та громадськістю в умовах існуючого
законодавства;
 
11. підвищення інтелектуального рівня громадянина;
 
12. поширення знань в області інформаційних технологій;
 
13. сприяння в створенні та діяльності освітніх, просвітницьких, тренінгових та
інформаційних центрів на базі структурних підрозділів ГО «МОЛОДЬ-ДІЄ»;
 
14. здійснення громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів,
що мають відношення до мети та основних завдань діяльності ГО «МОЛОДЬ-
ДІЄ», участь у їх обговоренні та прийнятті разом з відповідними державними та
недержавними органами та організаціями;
 
15. реалізація спільних програм з міжнародними та національними партнерськими
організаціями;
 
16. моніторинг та дослідження стану громадянського суспільства в Україні;
 
17. розповсюдження інформації про діяльність організації;
 
18. сприяння в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів,
тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань,
організація кампаній в підтримку свободи слова, інших освітніх та
просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети та основних
завдань ГО «МОЛОДЬ-ДІЄ»;
 
19. привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних
структур та громадськості до проблем громадянського суспільства;
 
20. сприяння взаємодії між недержавними організаціями та суспільством,
налагодження фахових, інформаційних та інших зв'язків з державними,
громадськими та іншими установами, підприємствами, об’єднаннями (у тому
числі закордонними та міжнародними), а також приватними особами для
здійснення статутної діяльності;
 
21. сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на
вивчення та застосування сучасних прогресивних методів розвитку
громадянського суспільства;
 
22.участь у розробці та виконанні загальнодержавних, регіональних, міжнародних
програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів для розвитку
громадянського суспільства.
31823189_1950942338312914_3457622181368823808_o

Голова організації

ГО"Молодь-ДІЄ"

Примак Віталій Михайлович – керівник громадської організації, раніше очолював ФРІ (Рівне). Під час Революції Гідності був координатором Рівненського майдану.

У Рівному координував акції “Зробимо Украъну чистою”, “Серце до Серця” та громадського руху “Чесно”.

Координатор проекту Школа журналыстики “Молодь-ДІЄ” та “Школа молодих та диких”. 

 

У facebook: link

Телефон: 0973502281

 

Email: primakvit25@gmail.com